FeaturedNewsController

Lãnh đạo quận Hoàng Mai đối thoại, giải đáp nhiều vấn đề Nhân dân quan tâm

Lãnh đạo quận Hoàng Mai đối thoại, giải đáp nhiều vấn đề Nhân dân quan tâm (06/12/2022)

Chiều ngày 03/12/2021, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận và Chủ tịch UBND Quận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa Quận năm 2021. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu 14 phường trực thuộc Quận. Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai đối thoại, giải đáp nhiều vấn đề Nhân dân quan tâm

Lãnh đạo quận Hoàng Mai đối thoại, giải đáp nhiều vấn đề Nhân dân quan tâm (06/12/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND phường Giáp Bát về tổ chức phát động thi đua cao điểm chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

NewsByCategory

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG GIÁP BÁT

  Thông báo số 168/TB-UBND ngày 03/11/2023 về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Giáp Bát

 • ViewHomePageVideoImage

  thư viện ảnh & video

  NewsByCategory

  THÔNG BÁO
 • BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIÁP BÁT

  Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn phường.

 • Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  THÔNG BÁO
 • BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIÁP BÁT

  Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn phường.

 • NewsByCategory

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG GIÁP BÁT

  Thông báo số 168/TB-UBND ngày 03/11/2023 về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Giáp Bát

 • Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image